Zelená střecha: Co může nabídnout a jaká je její skladba?
22. 05. 2023

Zelená střecha: Co může nabídnout a jaká je její skladba?

O zelené střechy se v posledních letech zajímá stále větší množství lidí, kteří se chystají stavět. Jaký je rozdíl mezi extenzivní a intenzivní zelenou střechou? Z čeho se zelené střechy skládají a jak si s nimi poradit? Projdeme s vámi skladbu zelené střechy vrstvu po vrstvě a poradíme, co můžete vašim zákazníkům nabídnout.

Výhody zelených střech: na čem stavět? 

Zelené střechy nejsou jen estetickou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o funkční konstrukci, která má oproti běžné střeše celou řadu výhod. Jejich přínos je především ekologický, zajímavé je ale i ekonomické hledisko.

Jaké jsou benefity zelených střech, kterých si vaši zákazníci nemusí být vědomi? 

 • Zlepšují funkčnost telepné izolace, a to jak v zimních měsících, tak v létě. 
 • Čistí vzduch od prachových částic a pohlcují smog. 
 • Zlepšují funkčnost zvukové izolace a pomáhají snížit zatížení hlukem z okolí.
 • Pohlcují většinu škodlivých elektromagnetických vln. Odborný výzkum provedený Univerzitou v německém Kasselu prokázal, že 15 cm substrátu může absorbovat až 94,4 % vln vysílaných pomocí vysílačů mobilních telefonů, a přitom nezhoršit signál.
 • Prodlužují životnost hydroizolačních fólií, a to především ochranou proti vlivům UV záření a střídání teplot. Povrchová teplota zelených střech v létě je oproti klasickým střechám až o 25 °C nižší.
 • Zvyšují účinnost fotovoltaických panelů. Výzkumy ukazují, že fotovoltaické panely dosahují nejvyššího výkonu při 25 ˚C. Tuto teplotu běžná střecha v létě mít nemůže, ale zelená ano.
 • Vytváří prostor pro hmyz, čímž zvyšují biodiverzitu. 
 • Zpomalují odtok vody a udržují ji v krajině. 
 • Ve městech snižují podíl dlážděných a betonových ploch. 
 • Při odborném provedení mají téměř neomezenou životnost. 

Velkou výhodou zelených střech je možnost získání dotace. V České republice se jedná například o program Nová zelená úsporám, najít ale můžete i regionální programy (např. program Zeleň střechám města Brna). Tyto programy jsou výhodné nejen pro koncové zákazníky, ale i pro řemeslníky: pokud poskytujete dotovanou službu, můžete být zařazeni do databáze poskytovatelů a osoby žádající o dotace si vás mohou lépe vyhledat.

O podmínkách pro zařazení do databáze programu Nová zelená úsporám si můžete přečíst zde. Pokud vás zajímá program Zelená střechám, informace najdete tady.

Jestliže budete chtít zákazníkům poskytnout přehledné informace o výhodách zelených střech, jejich druzích nebo dotacích, odkažte je na tento článek.

Kdy doporučit extenzivní a kdy intenzivní zelenou střechu? 

Rozdíl mezi extenzivním a intenzivním střechami spočívá především v tloušťce substrátu, což ovlivňuje účel střechy. 

Extenzivní zelené střechy 

Vyznačují se poměrně nízkou tloušťkou vegetační vrstvy, která obvykle činí 5–15 cm. S tím souvisí také menší zatížení, díky kterému se hodí na většinu střech. Plní okrasný, případně izolační účel, nejsou ale příliš vhodné pro pohyb osob. 

Intenzivní zelené střechy 

Intenzivní zelená střecha se hodí pouze na konstrukce, které snesou větší zatížení. Vrstva substrátu je vyšší, pohybuje se od 30 do 100 cm. Díky tomu se jedná o systém, který je vhodný pro pohyb osob – střecha může sloužit jako terasa nebo klasická zahrada. Větší vrstva substrátu účinně zadržuje vodu a nabízí prostor pro pestřejší paletu rostlin.

Extenzivní zelená střecha

Jedna střecha, několik vrstev 

Skladba zelené střechy sestává z několika důležitých vrstev. Jaké to jsou? 

 1. Střešní plášť 
 2. Penetrace Idropromer 
 3. Parotěsná zábrana Polyvap 
 4. Tepelná izolace
 5. Hydrolizace Mapeplan TB 
 6. Zemní substrát 
 7. Extenzivní zeleň 

Čemu věnovat při instalaci vrstev pozornost

Zelené střechy se vždy realizují jako komplexní celky – jen tak může zahrada sloužit léta. Správná montáž je proto zásadní. 

1. Nosná konstrukce

Pro zelené střechy je vhodný v podstatě jakýkoliv konstrukční systém běžně používaný ve výstavbě. Důležité je ale brát v potaz budoucí zatížení. Počítat je nutné se zátěží: 

 • substrátu a vybrané zeleně, 
 • při akumulaci dešťové vody,
 • pohybujících se osob (v případě intenzivní zelené střechy).

Sklon ploché střechy vychází z konstrukčních možností, případně ho lze vytvořit dodatečně z betonového potěru. 

2. Vyrovnávací vrstva 

Srovnává případné nerovnosti podkladu, na který bude položena hydroizolační fólie. Díky tomuto kroku předejdete jejímu poškození

3. Hydrolyzační vrstva 

Hydrolyzační vrstva zadržuje dešťovou vodu potřebnou k zavlažování a zamezuje jejímu propuštění dovnitř nosné konstrukce. Je na ni proto nutné klást vysoké nároky. Hydrolyzační folie MAPEI zaručují dokonalou ochranu. Kromě standardních materiálů na bázi PVC (fólie Mapeplan B) můžete využít také moderní hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů TPO (Mapeplan TM). Mají delší životnost než častěji používané PVC fólie a jsou ekologičtější, neuvolňují totiž chemická změkčovadla.

4. Ochranná vrstva 

Chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením při realizaci zelené střechy, ale i při ošetřování zeleně. Na trhu jsou k dispozici systémy s integrovanou ochrannou vrstvou, provést ji ale můžete i samostatně. Jako ochranná vrstva se používá geotextilie odpovídající gramáže.

5. Drenážní nebo záchytná vrstva 

Snižuje množství vody při přívalových deštích a umožňuje zavlažování zeleně dešťovou vodou. Ta se chytá do speciálních zásobníků, odkud ji rostliny čerpají v době sucha.

6. Filtrační vrstva 

Filtrační vrstva zabraňuje odplavování substrátu a ucpání záchytné vrstvy. 

7. Růstový substrát 

Skládá se především z přírodní půdy, která umožňuje budoucí vegetaci trvalý růst.

8. Vegetace 

Zeleň na střeše musí být vybraná tak, aby rostla trvale. Při volbě vhodné rostlin  je třeba zvážit lokální klimatické podmínky, expozici nebo údržbu. 

9. Funkční vrstvy zelených střech

 • Parotěsná vrstva se používá v případě, že je střecha tepelně izolovaná. Volte běžně dostupné materiály určené pro parotěsné membrány, které zabraňují pronikání vody a vodní páry k izolaci. Použitý materiál musí být  kompatibilní s hydroizolační membránou aplikovanou nad touto vrstvou.
 • Zádržný systém se používá na šikmých střechách, kde zamezuje odplavování substrátu, určeného pro růst zeleně, a erozi.

10. Zavlažovací systém 

Existuje několik variant: od retenčních systémů až po hadicový systém zavlažování. Nejčastěji se ale používá speciální drenážní nopová fólie, která akumuluje dešťovou vodu a následně ji uvolňuje k zavlažování kořenového systému.

Intenzivní zelené střechy

Nevíte si rady? Poraďte se s námi!

Zelené střechy jsou složité systémy, které si ale vydobývají své místo na trhu. Pokud si nejste jistí, jaký konkrétní výrobek použít na jednotlivé vrstvy, ozvěte se nám. Nebo kontaktujte nejbližšího prodejce, u kterého najdete naše TPO fólie, ale také materiály na vytvoření parotěsných membrán, separaci jednotlivých konstrukčních vrstev i speciální drenáž pro zavlažování vegetace zelené střechy.

Staňte se Mapei partnerem

Pracujte s produkty špičkové kvality a zanechte za sebou výsledek, se kterým je zákazník spokojený. Doporučí vás známým a rád si vás opět najme.

Zjistit více o spolupráci