Zelené střechy: Jak na ně a proč je všichni chtějí?
30. 07. 2019

Zelené střechy: Jak na ně a proč je všichni chtějí?

Střechy pokryté zelení: velké téma posledních měsíců, se kterým jste se možná už setkali u svých zákazníků.

Proto se v dnešním článku zaměříme nejen na výhody zelených střech, ale i na to, z jakých vrstev se skládají a k čemu jednotlivé vrstvy slouží.

Hit jménem zelené střechy – Proč je všichni chtějí?

O zelené střechy se zajímá stále víc lidí, kteří se chystají stavět. Proč jsou tak populární?

Jejich přínos je jednak ekologický, jednak ekonomický. Snižují totiž spotřebu energie na vytápění a klimatizaci, ale také teplotu a znečištění vzduchu ve městech.

Pojďme se na jejich výhody podívat blíž.

 • Zlepšují funkčnost tepelné izolace v zimních měsících i během horkých letních dnů.
 • Zlepšují funkčnost zvukové izolace a pomáhají snížit zatížení hlukem z okolí.
 • Čistí vzduch od prachových částic a pohlcují smog.
 • Přispívají ke snižování emisí CO2 tím, že snižují spotřebu na klimatizování a topení. Rostliny na střeše navíc pomocí fotosyntézy přeměňují CO2 na kyslík.
 • Pohlcují většinu škodlivých elektromagnetických vln. Odborný výzkum provedený Univerzitou v německém Kasselu prokázal, že 15 cm substrátu může absorbovat až 94,4 % vln vysílaných pomocí vysílačů mobilních telefonů, a přitom nezhoršit signál.

Abstrakt kasselské studie, ve kterém její autor prof. Minke mluví dokonce o absorpci až 99 % elektromagnetických vln, najdete tady.

 • Snižují účinek tzv. městských horkých ostrovů. Ve městech je teplota v letních měsících vyšší než v nezastavěných částech – především proto, že tmavé plochy běžných střech akumulují teplotu. Naproti tomu zelené střechy svou vegetací a odpařováním dešťové vody ochlazují budovy až o několik stupňů.
 • Zpomalují vliv přívalové vody během prudkých dešťů.
 • Prodlužují životnost hydroizolačních fólií, a to především ochranou proti vlivům UV záření a střídání teplot. Povrchová teplota zelených střech v létě je oproti klasickým střechám až o 25 °C nižší.
 • Zvyšují účinnost fotovoltaických panelů. Výzkumy ukazují, že fotovoltaické panely dosahují nejvyššího výkonu při 25 ˚C. Tuto teplotu běžná střecha v létě nemůže mít, ale zelená ano.

Také s nimi přibývá zelených ploch ve městech, které města nejen zkrášlují, ale také rozšiřují faunu a flóru a napomáhají biodiverzitě.

Jedna střecha, několik vrstev

Systémy zelených střech se skládají z několika důležitých vrstev. Každá z nich má specifickou funkci.

průřez zelenou střechou, ve kterém jsou vidět jednotlivé vrstvy
 1. Střešní plášť
 2. Penetrace Idropromer
 3. Parotěsná zábrana Polyvap
 4. Tepelná izolace
 5. Hydroizolace Mapeplan TB
 6. Zemní substrát
 7. Extenzivní zeleň

Nosná konstrukce a požadavky na ni

Jako nosná konstrukce je vhodný jakýkoli konstrukční systém běžně používaný ve výstavbě. Už návrhem ale musí vycházet z budoucího zatížení střechy.

Počítat se musí se zátěží:

 • od zeleně včetně substrátu
 • při akumulaci dešťové vody
 • nepravidelně podle zvýšeného pohybu osob po střeše

Celkový sklon ploché střechy vychází z konstrukčních možností daného typu střechy, případně ho můžete vytvořit dodatečně z betonového potěru.

Vyrovnávací vrstva

Vyrovnávací vrstva srovná případné nerovnosti a výčnělky podkladu, na který položíte hydroizolační fólii, a tak předchází jejímu poškození. Používá se geotextílie v požadované gramáži.

Hydroizolační vrstva odolná proti prorůstání kořenů – TPO fólie

Hydroizolační vrstva zadržuje dešťovou vodu a nepropustí vodu určenou k zavlažování zelené střechy dovnitř nosné konstrukce. Musí být trvale odolná proti prorůstání kořenů.

Doporučujeme použít hydroizolační fólie Mapei, které zaručují dokonalou hydroizolaci každé střechy. Kromě standardních materiálů na bázi měkčeného PVC (fólie Mapeplan B) tu máme především moderní hydroizolační termoplastické fólie na bázi termoplastických polyolefinů TPO (Mapeplan TB). Ty mají delší životnost než častěji používané PVC fólie a jsou ekologičtější – neuvolňují chemická změkčovadla.

Ochranná vrstva

Tato vrstva chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením při realizaci zelené střechy, ale i při ošetřování zeleně. Na trhu jsou k dispozici systémy s integrovanou ochrannou vrstvou, provést ji ale můžete i samostatně. Jako ochranná vrstva se používá geotextílie odpovídající gramáže.

Drenážní nebo záchytná vrstva

Drenážní vrstva snižuje množství vody při přívalových deštích a umožňuje zavlažování zeleně dešťovou vodou. Ta se při dešti chytá do speciálních zásobníků, odkud ji rostliny čerpají v době sucha.

Filtrační vrstva

Filtrační vrstva zabraňuje odplavování substrátu a ucpání záchytné vrstvy.

Růstový substrát

Skládá se především z přírodní půdy, která umožňuje budoucí vegetaci trvalý růst.

Vegetace

Zeleň na střeše musí být vybraná tak, aby tu mohla růst trvale. Při volbě vhodné zeleně je třeba zvážit lokální klimatické podmínky, expozici, údržba zeleně a další faktory.

Funkční vrstvy zelených střech

Zelené střechy se vždy realizují jako komplexní celky – jen tak může zahrada sloužit po řadu let. Správná montáž je velmi důležitá především u těchto částí.

Parotěsná vrstva

Parotěsná vrstva se používá v případě, že je střecha tepelně izolovaná. Používají se běžně dostupné materiály určené pro parotěsné membrány, které zabraňují pronikání vody a vodní páry k izolaci. Použitý materiál ale musí být vždy kompatibilní s hydroizolační membránou aplikovanou nad touto vrstvou.

Zádržný systém

Zádržný systém se používá na šikmých střechách, kde zamezuje odplavování substrátu, určeného pro růst zeleně, a erozi.

Zavlažovací systém

Zavlažovací systém se skládá z několika dalších vrstev, jako je parotěsná vrstva, izolace a fólie, která zadržuje vodu. Zachytává dešťovou vodu a postupně ji uvolňuje pro zavlažování vegetace.

Existuje několik několika variant: od retenčních systémů až po hadicový systém zavlažování. Nejčastěji se používá speciální drenážní nopová fólie, které akumuluje dešťovou vodu a následně ji uvolňuje k zavlažování kořenového systému.

Nevíte si rady? Poraďte se s námi!

Zelené střechy jsou složité systémy, které si u nás teprve vydobývají své místo. Pokud si nejste jistí, jaký konkrétní výrobek použít na jednotlivé vrstvy, ozvěte se nám. Nebo kontaktujte nejbližšího prodejce, u kterého najdete naše TPO fólie, ale také materiály na vytvoření parotěsných membrán, separaci jednotlivých konstrukčních vrstev i speciální drenáž pro zavlažování vegetace zelené střechy.

Staňte se Mapei partnerem

Pracujte s produkty špičkové kvality a zanechte za sebou výsledek, se kterým je zákazník spokojený. Doporučí vás známým a rád si vás opět najme.

Zjistit více o spolupráci